Oprava fasády kostela sv. Mikuláše

26.06.2014 11:09

Oprava fasády kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou

 

  začala na podzim roku 2013. Farníci se rozhodli pustit se do opravy i přesto, že v tom roce byli neúspěšní v žádostech o dotace na několika místech. Jejich snahu

podpořila obec Horka příspěvkem ve výši 200 000 Kč.

  V první fázi se opravila fasáda jižní boční stěny kostela v celkové částce 485 225 Kč. Zbylá částka 285 225 Kč byla financována ze sbírek věřících a sponzorských darů.

 

  V letošním roce probíhá oprava fasády věže, průčelí a sakristie kostela. Plánované náklady jsou ve výši 763 843 Kč. Farnost získala na tento projekt dotaci z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2014“ ve výši 200 000 Kč.

 

  Obec Horka poskytla finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.

 

Prosíme o Vaší finanční podporu k získání zbylé potřebné částky 263 843 Kč.

 

Případné dary můžete dát do kasičky v kostele, odevzdat v sakristii kostela nebo převést na účet farnosti 158624745/0300.

 

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům.

 

Všem dárcům děkujeme a pamatujeme na ně v modlitbě!

 

 

 

 

 

Projekt opravy fasády kostela sv. Mikuláše se uskutečňuje
za finanční podpory:  Olomouckého kraje a obce Horka nad Moravou

—————

Zpět