Pokračuje oprava kostela sv. Mikuláše

21.09.2018 12:23

Díky poskytnuté dotaci z Olomouckého kraje, dotaci z Ministerstva kultury ČR a daru od obce Horka nad Moravou může i letos pokračovat oprava krovu našeho kostela. Nyní je na řadě oprava sanktusníku (věžičky nad kněžištěm kostela). Průzkum ukázal, že spodní část trámoví je v některých místech silně poškozena zatékáním vody. Oprava bude proto citelně nákladnější, než se původně předpokládalo. Navíc stav dřevěné konstrukce pod plechovým opláštěním není zatím možné zjistit.

Sanktusník tedy bude sejmut pomocí jeřábu, odvezen do dílny, tam opraven a opět usazen na své místo. Po ukončení opravy sanktusníku bude následovat rekonstrukce střechy nad presbytářem.

Protože prostředky z dotací a z daru od obce Horka pokryjí jen asi tři čtvrtiny letošních výdajů na opravu, oslovili jsme s prosbou o podporu firmy, které mají své sídlo v obci Horka nad Moravou. Zatím nám poskytly dar společnosti Kralupol, a.s., DELTA ARMY, s.r.o.,  Kovoobrábění Jaroslav Vraštil, Marie Zinráková a Moravia spectrum, a.s. Kromě toho probíhají mezi věřícími při nedělních bohoslužbách pravidelné sbírky na tento účel.