Tříkrálová sbírka

23.01.2016 20:59

Na začátku ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. V Horce se vydalo do ulic 6 skupinek koledníků, kteří dohromady vybrali 32 330 Kč, což je o 5 266 Kč více než minulý rok. Celkový výtěžek sbírky za děkanát Olomouc je 1.434.603 Kč (v loňském roce byl výtěžek sbírky 1.305.813 Kč).

Vybrané fianční dary budou využity na pořízení vybavení pro terénní paliativní péči (péče o umírající), podporu přímo pomoci pro lidi v akutní krizi (postižené přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů, apod.) a na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. Dále příspěvky Charita využije na rozvoj censtra materiální pomoci a v neposlední řadě zahájí Charita Olomouc za pomoci těchto darů přípravnou fázi k vybudování domova se zvláštním režimem, který bude pečovat o seniory se specifickými potřebami. Další informace naleznete na internetových stráchkách Charity Olomouc www.olomouc.charita.cz/

—————

Zpět