Tříkrálová sbírka

12.01.2018 13:02

Koledníci, kteří v sobotu 6.1.2018 vyšli do ulic Horky nad Moravou, vybrali do kasiček Tříkrálové sbírky částku 37 362 Kč. Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich nasazení a také všem, kdo přivítali koledníky a přispěli do Tříkrálové sbírky.

Finanční dary použije Charita k podpoře dobročinných projektů v celé České republice, přímo u nás na Olomoucku, ale i v zahraničí. Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným hendicapem, seniorům, lidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami. Podrobnosti najdete na https://www.olomouc.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka/

 

—————

Zpět