Zvony pro Aleppo

22.10.2016 21:31

Naše farnost se připojila k mezinárodní iniciativě Zvony pro Aleppo, kterou podpořili také čeští a moravští biskupové, kdy ve dnech od pátku 21.10. do neděle 23. 10. vždy v 17 hodin zvoní zvony. Zvuk zvonů připomíná hlas trpících obyvatel obleženého a bombardovaného syrského města a zároveň je znamením ukřižovaného a vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži. Modleme se za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě a všem vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány zločiny proti lidskosti. Více na stránkách https://bellsforaleppo.org/

—————

Zpět