Novinky

18.03.2018 19:27

Volby do pastorační rady farnosti

Z podnětů farníků vzešel požadavek na ustanovení pastorační rady farnosti, která by spolu s farářem posuzovala otázky týkající se života farnosti, radila se o nich a nalézala možnosti řešení. Pastorační rada je také regulérní cesta, jak se knězi můžou dostat podněty, připomínky a návrhy farníků na...

—————

18.03.2018 17:19

Sv. Josefovská pobožnost v Sedlisku

—————

18.01.2018 08:50

Výzva arcibiskupa k modlitbám před 2. kolem prezidentských voleb

Před volbami prezidenta ČR vyzval olomoucký arcibiskup Jan Graubner všechny farnosti v arcidiecézi k modlitbám. Tuto výzvu opakuje i před druhým kolem voleb, které připadá na dny 26. a 27. ledna 2018. Celý text najdete zde: Výzva arcibiskupa před 2. kolem prezidentských voleb.

—————

12.01.2018 13:02

Tříkrálová sbírka

Koledníci, kteří v sobotu 6.1.2018 vyšli do ulic Horky nad Moravou, vybrali do kasiček Tříkrálové sbírky částku 37 362 Kč. Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich nasazení a také všem, kdo přivítali koledníky a přispěli do Tříkrálové sbírky. Finanční dary použije Charita k podpoře...

—————

07.01.2018 14:59

Ekumenická bohoslužba

Ekumentická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb se koná v úterý 9. ledna v 18:00 hodin v modlitebně Církve československé husitské (nám. Osvobození 46/31, Horka nad Moravou). Kázat bude katolický kněz otec František Hanáček.

—————

23.12.2017 20:12

Vánoční bohoslužby

Přehled vánočních bohoslužeb v Olomouci a v olomouckém děkanátě najdete zde: Děkanát OL - vánoční bohoslužby 2017.pdf (83280)

—————

23.12.2017 20:11

Otevřený kostel

Kostel sv. Mikuláše během Vánoc bude otevřený kromě časů bohoslužeb ještě na Boží Hod 25. prosince od 15 do 16 hodin.

—————

16.12.2017 22:26

Rozpis předvánočního zpovídání v centru Olomouce

Vánoce zpovídání 2017.pdf (91202)

—————

13.12.2017 19:00

Benefiční koncert skupiny Alibaba

—————

03.12.2017 20:42

Adventní koncert

Na první neděli adventní 3. prosince 2017 v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše tradiční adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni!   Plakát na adventní koncert 3.12.2017.pdf (39711)

—————