Novinky

21.09.2018 12:24

Generální oprava horecké fary

Po přípravných pracích, které probíhaly od března loňského roku a v první polovině roku letošního, začala od letošního srpna generální rekonstrukce farní budovy. Při započetí prací bylo zjištěno, že rozsah poškození budovy je podstatně větší, než se předpokládalo. V první fázi byla odstraněna...

—————

21.09.2018 12:23

Pokračuje oprava kostela sv. Mikuláše

Díky poskytnuté dotaci z Olomouckého kraje, dotaci z Ministerstva kultury ČR a daru od obce Horka nad Moravou může i letos pokračovat oprava krovu našeho kostela. Nyní je na řadě oprava sanktusníku (věžičky nad kněžištěm kostela). Průzkum ukázal, že spodní část trámoví je v některých místech silně...

—————

05.09.2018 14:42

Večery chval 2018-2019

—————

05.07.2018 09:00

Nový správce farnosti

Od 1.7.2018 byl ustanoven správcem farnosti Horka nad Moravou P. Gorazd Pavel Cetkovský, karmelitán, administrátor farnosti Olomouc - Hejčín. Dosavadní administrátor P. Marian Petr Masařík odchází na nové působiště do Kostelního Vydří. Přejeme mu hojné požehnání!

—————

16.06.2018 15:53

Poutní pobožnost u kapličky v Chomoutově

U kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se uskuteční poutní pobožnost v neděli 1. července 2018 v 15 hodin. Pobožnost se uskuteční za každého počasí. Mše svatá za živé i zemřelé občany Chomoutova se uskuteční v neděli 1. července 2018 v 8.20 hodin v kostele sv. Mikuláše v Horce nad...

—————

15.05.2018 08:14

Po roce opět Noc kostelů v Horce !!!

—————

24.04.2018 10:15

Opět po roce: Den pro farnost

—————

18.03.2018 17:19

Sv. Josefovská pobožnost v Sedlisku

—————

12.01.2018 13:02

Tříkrálová sbírka

Koledníci, kteří v sobotu 6.1.2018 vyšli do ulic Horky nad Moravou, vybrali do kasiček Tříkrálové sbírky částku 37 362 Kč. Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich nasazení a také všem, kdo přivítali koledníky a přispěli do Tříkrálové sbírky. Finanční dary použije Charita k podpoře...

—————

07.01.2018 14:59

Ekumenická bohoslužba

Ekumentická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb se koná v úterý 9. ledna v 18:00 hodin v modlitebně Církve československé husitské (nám. Osvobození 46/31, Horka nad Moravou). Kázat bude katolický kněz otec František Hanáček.

—————