Novinky

03.12.2018 13:05
Rozpis putování obrazu Svaté rodiny, bude postupně aktualizován.  
26.11.2018 22:34
Pouť ke svatému Mikuláši.pdf (99500)
26.11.2018 09:19
  Rok se s rokem sešel a my tu máme advent a sním již  tradičně, adventní koncert. Tentokrát se uskuteční 2.prosince v 15:00, v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou. Všichni jste srdečně zváni. Podrobný program naleznete zde.
17.11.2018 22:40
Svěcení oltáře ve Skrbeni.pdf (213685)
08.11.2018 12:12
Dne 11. listopadu si celá Evropa připomene konec první světové války, přesněji řečeno den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. Mnoho evropských zemí si tuto skutečnost připomíná každý rok. Letos, kdy uplyne sto let od konce této války, která pro svůj obrovský...
21.09.2018 12:24
Po přípravných pracích, které probíhaly od března loňského roku a v první polovině roku letošního, začala od letošního srpna generální rekonstrukce farní budovy. Při započetí prací bylo zjištěno, že rozsah poškození budovy je podstatně větší, než se předpokládalo. V první fázi byla odstraněna...
21.09.2018 12:23
Díky poskytnuté dotaci z Olomouckého kraje, dotaci z Ministerstva kultury ČR a daru od obce Horka nad Moravou může i letos pokračovat oprava krovu našeho kostela. Nyní je na řadě oprava sanktusníku (věžičky nad kněžištěm kostela). Průzkum ukázal, že spodní část trámoví je v některých místech silně...
05.09.2018 14:42
05.07.2018 09:00
Od 1.7.2018 byl ustanoven správcem farnosti Horka nad Moravou P. Gorazd Pavel Cetkovský, karmelitán, administrátor farnosti Olomouc - Hejčín. Dosavadní administrátor P. Marian Petr Masařík odchází na nové působiště do Kostelního Vydří. Přejeme mu hojné požehnání!
16.06.2018 15:53
U kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se uskuteční poutní pobožnost v neděli 1. července 2018 v 15 hodin. Pobožnost se uskuteční za každého počasí. Mše svatá za živé i zemřelé občany Chomoutova se uskuteční v neděli 1. července 2018 v 8.20 hodin v kostele sv. Mikuláše v Horce nad...
1 | 2 >>