Kontakt

IČ: 48427675          číslo účtu: 158 624 745 / 0300

kontaktní osoby :

P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm. 

administrátor farnosti

Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc - Hejčín779 00


tel. 585 425 025, 775 970 462

e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz


P. Norbert Žuška, O.Carm.

kaplan farnosti

Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc - Hejčín779 00


tel. 585 425 025

e-mail:  norbert@karmel.cz

Kontaktujte nás